ความมีมนต์ขลังของบทเพลงเพื่อชีวิต ก่อให้กำเนิดผู้คนที่คอยเกาะติดรับฟังเพลงเพื่อชีวิต

เมื่อนักแต่งเพลง ยังคงให้ความสำคัญไปกับการแต่งบทเพลง หรือว่าเนื้อบทเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาสักเพลงหนึ่ง แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น เพลงเพื่อชีวิตกลับถูกเชิดชูให้เป็นเพลงที่สามารถแต่งเนื้อเพลงได้ยากมาก เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ทำการแต่งเนื้อเพลง จะต้องมีความเข้าใจพร้อมกับรู้แก่นแท้ของการใช้ชีวิตมาก่อน ถ้าไม่มีประสบการณ์ พร้อมกับไม่มีแง่คิดของการดำเนินชีวิตที่เที่ยงแท้ การที่จะตกแต่งบทเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาได้ ก็ยากลำบากนักที่จะมีความไพเราะจับใจของผู้ที่เกาะติดรับฟังเพลงเพื่อชีวิตเหมือนกัน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งในแวดวงเพลงเพื่อชีวิต ที่ทุกคนอาจยังไม่รับทราบหรือว่ารับรู้ คนรับฟังเพลงเพื่อชีวิตเอง ก็อาจไม่รับรู้มาก่อนว่า ผู้ที่ทำการตกแต่งเนื้อร้องและทำนองเพลง มิได้ทำเพลงใดเพลงหนึ่งขึ้นมาได้อย่างง่าย อย่างที่ทุกคน ก็เข้าใจกัน

 

ยิ่งถ้าหากผู้เกาะติดรับฟังเพลงเพื่อชีวิต ได้ค้นเจอบทเพลงเพื่อชีวิตที่มีเสน่ห์และสร้างความต่าง บทเพลงเพื่อชีวิตก็ยังคงมีอยู่ให้พบกันอย่างเด่นชัด ในเมื่อความเป็นเพลงเพื่อชีวิต กลายเป็นบทเพลงที่ดีพร้อมกับมีทำนองที่ไพเราะ ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นบทเพลงดี ๆ ที่คอยสร้างแรงใจ ปลุกพลังของคนรักเสียงเพลงเพื่อชีวิตโดยตรง ดังนั้น ผู้ที่เกาะติดรับฟังเพลงเพื่อชีวิตส่วนมาก จึงมักเข้าใจชีวิตมากเพิ่มขึ้น ก็เพราะว่าเนื้อหาเพลงส่วนมากในแวดวงเพลงเพื่อชีวิตนั้น มักเป็นการตบแต่งเนื้อเพลงที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากชีวิตจริงโดยเฉพาะ ไม่มีเพลงเพื่อชีวิตเพลงไหน ที่มิได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนอย่างแน่นอน