บทเพลง เสียงเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเพลินเมื่อได้สัมผัสเพลงเพราะ ๆ

ถือได้ว่าเพลงในตอนนี้ ล้วนแล้วเป็นเพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวาน ทำเอาคนฟังแต่ละคนเกิดความคล้อยตามเป็นอย่างมาก ซึ่งเพลงที่มีการแต่งเติมสีเสียง ทำนอง และรวมถึงเสียงผู้ขับร้อง ล้วนแล้วได้มีการพัฒนาฝีไม้ลายมือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเพลงที่โด่งดังไปในที่สุด

 
เพลง
ซึ่งเพลงที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาขึ้นในเรื่อง ทำนอง พร้อมทั้งเนื้อหาของบทเพลง ที่อาจจะดึงดูดคนฟังให้เกิดความสนใจได้อย่างง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นคนดังนักร้องที่เหล่าประชาชานทั่วไปให้ความสนใจเป็นพิเศษ ก็จะทำเอาบทเพลงของศิลปินคุณนั้น จะต้องมีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน นับได้ว่าเป็นบทเพลงที่สนุกสนาน เป็นเหตุให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วมในการฟังเพลงได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบทเพลงนั้น ได้มีการร้องที่ไพเราะ และเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่ตรงจุดกับคนฟังมากที่สุด เช่น ผู้ฟังบางคงจะอกหัก หรือได้ทะเลาะกับแฟนมา ทำให้บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกรัก เศร้า อกหัก อาจจะเป็นบทเพลงที่คนกลุ่มมักจะชื่นชอบเป็นอย่างมาก จนทำให้ในตอนนี้ ได้มีการผลิตเพลงดี ๆ มีคุณภาพ ที่มีเนื้อหาสาระตรงจุดแก่คนฟังได้อย่างเต็มที่
 
เพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างบทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมานั้น ควรที่จะมีการสร้างสาระสำคัญของบทเพลงดังกล่าว ที่จะสามารถเป็นเหตุให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม และสามารถทำให้ผู้ฟังเพลงเลือกบทเพลงของบริษัทนั้น ๆ ได้อย่างเต็มใจ จนทำเอาบทเพลงนั้น ๆ กลายเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน

บทเพลง เสียงเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเพลินเมื่อได้สัมผัสเพลงเพราะ ๆ

ถือได้ว่าเพลงในตอนนี้ ล้วนแล้วเป็นเพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวาน ทำเอาคนฟังแต่ละคนเกิดความคล้อยตามเป็นอย่างมาก ซึ่งเพลงที่มีการแต่งเติมสีเสียง ทำนอง และรวมถึงเสียงผู้ขับร้อง ล้วนแล้วได้มีการพัฒนาฝีไม้ลายมือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเพลงที่โด่งดังไปในที่สุด

 
เพลง
ซึ่งเพลงที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาขึ้นในเรื่อง ทำนอง พร้อมทั้งเนื้อหาของบทเพลง ที่อาจจะดึงดูดคนฟังให้เกิดความสนใจได้อย่างง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นคนดังนักร้องที่เหล่าประชาชานทั่วไปให้ความสนใจเป็นพิเศษ ก็จะทำเอาบทเพลงของศิลปินคุณนั้น จะต้องมีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน นับได้ว่าเป็นบทเพลงที่สนุกสนาน เป็นเหตุให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วมในการฟังเพลงได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบทเพลงนั้น ได้มีการร้องที่ไพเราะ และเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่ตรงจุดกับคนฟังมากที่สุด เช่น ผู้ฟังบางคงจะอกหัก หรือได้ทะเลาะกับแฟนมา ทำให้บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกรัก เศร้า อกหัก อาจจะเป็นบทเพลงที่คนกลุ่มมักจะชื่นชอบเป็นอย่างมาก จนทำให้ในตอนนี้ ได้มีการผลิตเพลงดี ๆ มีคุณภาพ ที่มีเนื้อหาสาระตรงจุดแก่คนฟังได้อย่างเต็มที่
 
เพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างบทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมานั้น ควรที่จะมีการสร้างสาระสำคัญของบทเพลงดังกล่าว ที่จะสามารถเป็นเหตุให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม และสามารถทำให้ผู้ฟังเพลงเลือกบทเพลงของบริษัทนั้น ๆ ได้อย่างเต็มใจ จนทำเอาบทเพลงนั้น ๆ กลายเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน