บรรเลงเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะทำให้เกิดเสียงเพลงผ่านท่วงทำนอง

บรรเลงบทเพลงให้มีความไพเราะ ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ก็เพราะว่านักดนตรีจำนวนมาก จะอาจบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง และสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น จำนวนมากจะเป็นนักดนตรีสากล ก็เพราะว่านักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงในการบรรเลงเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ทำเอาได้ยินเสียงเพลงที่มีความเพราะ และมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงทำเอาทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือว่าบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้บทเพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าบทเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน และทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักดนตรีในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะสามารถได้บทเพลงที่มีคุณภาพ และเป็นเพลงที่มีความเพราะ
 
ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง เหมือนเป็นการคิดค้นบทเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงบทเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว เพราะเช่นนั้น คอร์ดเพลงคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกท่าน เพราะเหมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงเพลง ทำเอามีความต่างกันออกไป เพื่อนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็มิใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างสูง ถ้าท่านลองใช้ความคิด และไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ และทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงขาดไม่ได้อย่างมากในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละแบบ