วันราชาฤกษ์ วันที่ 15 ธ.ค. 65 นี้ จุดธูป 9 ดอก ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ปังทันตาเห็น

วันราชาฤกษ์ ฟ้าเปิด 15 ธ.ค. นี้ โดยอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เผย ฤกษ์ดี โดยการจุดธูป 9 ดอก ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ส่งท้ายปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 05.39 น. อันประกอบด้วย ราชาแห่งฤกษ์ ซึ่งนับเป็นมงคลฤกษ์เวลา ที่องค์ท้าวจตุโลกบาล อันมีท้าวเวสสุวรรณ เป็น 1 ใน 4 เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ลงมาโปรด โลกมนุษย์

โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลสูงสุดเป็นประธานแห่งมงคลฤกษ์ทั้งปวง และจุดที่ดวงดาวทำมุม ทำองศาได้โยค ได้เกณฑ์เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภพ เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับขอพร ขอโชคลาภ เงินทอง โชคจากการงานจากองค์ท้าวเวสสุวรรณ เชื่อจะได้สมดั่งใจปราถนา

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
(สวด 9 จบ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *