การสรรหาที่มาของเพลงใหม่ ๆ


การสรรหาหรือว่าการค้นหาแรงดลใจของ ผู้แต่งเพลงนั้น ในปัจจุบันแทบเป็นการค้นหาแรงผลัก ดันจากบทเพลงเก่า ๆ ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว หรือแม้กระทั่งบทเพลงจากเมืองนอก กับการค้นหาทางเลือกในการผลิตเพลงรูปแบบใหม่ ซึ่งในเมืองไทยยังคงไม่มีบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างเหล่านี้ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงก็คงต้องทำงานหนักพอ สมควร แม้ว่าจะมีการปูพื้นฐานหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับแรง บันดาลใจ จากบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วแล้วประสบความสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ตาม ก็เพราะว่าถ้าหากการเกิดแรงผลัก ดันที่ว่า อาจหันเหให้ผู้แต่งเพลงถูกมองในมุมมองที่แตกต่างไป จากความคิดที่มีการริเริ่มจากแรงบันดาลใจ ให้กลายเป็นความคิดชนิดที่ต้องการลอกเลียนแบบและทำตาม ก็อาจจะส่งผลเสียรุนแรงตามมามากเลยทีเดียว

เพลง

 
เพราะเช่นนั้นแล้วเพลงใหม่ ๆ ที่มีขึ้นได้นั้น อาจจะมีการแต่งเติมท่วงทำนองและประดับ คำร้องที่แตกต่างออกไป จนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ มีขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาเดียวกันโดยตรง ซึ่งการขับร้องจังหวะดนตรีที่ว่านี้ อาจจะทำให้ผู้ที่ไล่ตามรับฟังเกิดอยากจะเกาะ ติดรับฟังบทเพลงใหม่ ๆ ที่ต่างขึ้นมาบ้าง ผู้ทำการแต่งเนื้อเพลงพร้อมทั้งท่วงทำนองของ เพลงคงจะต้องคิดหนัก ก็เพราะว่าการที่จะสามารถรังสรรค์เพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยทีเดียว เพราะว่าการรังสรรค์บทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาในแต่ครั้ง จะต้องถูกปูพื้นฐานให้มีคุณค่าและศักยภาพแบบพอสมควร พร้อมทั้งเมื่อมีการจัดแต่งเพลงขึ้นมาใหม่อย่าง เป็นทางการ ภายในส่วนของประสิทธิภาพและคุณภาพจะต้องมีความ เด่นชัดพร้อมกับชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปเป็น ร่างนั่นเอง