เพลงฮิตหลากหลายเพลงที่คุณได้ฟัง อาจเป็นบทเพลงหลากหลายชนิดที่คุณชื่นชอบอีกด้วยเช่นเดียวกัน แต่หากว่าสังเกตดี ๆ ทุกคนคงตอบว่าชอบเพลงนั้น ชอบเพลงนี้ พร้อมกับเพลงนั้นก็เป็นแนวเพลงที่ต่างกัน ตามแต่ลักษณะทางด้านความคิดอ่านของผู้แต่ง ซึ่งบทเพลงฮิตและฮอตส่วนใหญ่ จะถูกแบ่งแยกชนิดและลักษณะของเพลงออกมาอีกทีหนึ่ง ในสิ่งมากมาย เหล่านี้คงจะเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณอาจจะพบคำตอบได้ว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสียงเพลงแนวใด ประเภทไหน  ที่อยู่ในใจคุณมากที่สุดนั่นเอง เพราะฉะนั้น ในกระแสการติดตามเพลงฮิตและฮอตทุกช่วงขณะ คุณก็คงชื่นชอบหลากหลายบทเพลงไปตามกระแสด้วยเช่นเดียวกัน แต่หนึ่งบทเพลงที่อยู่ภายในใจของคุณนั้น จะยังคงเป็นเพลงชนิดหนึ่งที่คุณรักและชื่นชอบไปกับการติดตามรับฟังอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนเพลงฮิตบทเพลงไหน จะอาจสร้างอันดับเพลงฮิตสุดฮอตได้อย่างสม่ำเสมอ ก็คงต้องแบ่งแยกประเภทบทเพลงออกให้มีความแจ่มชัด อย่างเช่น เพลงสตริง